602 621 178 obec@brezany1.cz

Územní rozhodnutí

priloha_864212379_0_signed_110795-2020_Územní_řízení-rozhodnutí_o_umístění Vyvěšeno do: 08.02.2021

Záměr obce

obec předkládá záměr na prodej pozemků v kú.Chocenice u Břežan I záměr obce 2 Vyvěšeno do: 27.01.2021

Záměr obce

záměr obce Ch   obec předkládá záměr na prodej pozemků v kú.Chocenice u Břežan I a Břežany I Vyvěšeno do: 27.01.2021