777 800 169 obec@brezany1.cz

Zájezd POLSKO Kudowa zdroj – trhy

Paní Marcela Jozífková organizuje za podpory obecního úřadu Břežany I zájezd do Polska v sobotu 26.11.2022. odjezd z Břežan ze zastávky u bývalého koloniálu v 4:00, odjezd z Chocenic v 4:05 Bližší informace a rezervace hlaste pí. Jozífkové na tel.: 728 553 195....