602 621 178 obec@brezany1.cz

Informace o obci

historie obce

První písemná zmínka o obci, hlásící se k roku 1088, pochází z listinného falza zakládací listiny vyšehradské kapituly patrně z 12. století. V roce 1290 se ves opět připomíná, když jednu její část prodával Hynek z Dubé sedleckému klášteru. V roce 1436 zastavil král Zikmund Břežany jako církevní majetek Bedřichovi ze Strážnice, který je připojil ke kolínskému panství. V nadcházejících letech zprávy o Břežanech chybějí, část však patřila do majetku sedleckého kláštera, v roce 1543 se připomíná v držení bratrů Václava a Michala Březského z Ploskovic, kteří obývali zdejší tvrz. V roce 1622 byla obec odebrána Jindřichu Březskému z Ploskovic, ale poté zase vrácena. V roce 1642 Břežany vydrancovali Švédové, zpustlou obec koupil v roce 1655 ve veřejné dražbě Karel František Berka z Dubé. O dva roky později, v roce 1657, je však obratem prodal majiteli sousedních Chocenic, Antonínu Augustinovi Binago, který obě obce spojil v jeden celek. Jeho majitelem se roce 1729 stal Filip ze Šternberka, který Břežany i Chocenice připojil trvale k cerhenickému statku, jehož součástí byla až do zrušení patrimoniální správy v roce 1848. Od roku 1850 jsou Břežany I samostatnou obcí okresu Kolín.

 

PŮVOD NÁZVU

Název je odvozen od staročeského slova břeh, které mělo původně více významů – označovalo vrch, svah nebo břeh. V tomto případě se tedy jedná o ves založenou na svahu.