777 800 169 obec@brezany1.cz

Informace o obci

historie obce

Břežany I (německy Breschan I) je obec ležící v okrese Kolín asi 9 km západně od Kolína. Žije zde 310 obyvatel a její katastrální území má rozlohu 604 ha. V roce 2011 zde bylo evidováno 152 adres. Součástí obce je i vesnice Chocenice.

Břežany I je také název katastrálního území o rozloze 6,04 km2

 

PŮVOD NÁZVU

Název obce je odvozen od staročeského slova břeh a znamená osadu březanů, tedy lidí bydlících na břehu, což mělo více významů (břeh, svah, vrch), v tomto případě tedy na svahu. Tvar názvu obce se ve středověku zapisoval jako Bresaz (1088), Brzesan (1290), Bresen (1326) a od roku 1436 Břežany (ve stejném zápisu se objevuje  i v roce 1586). Index I obec od roku 1960 odlišuje od dalších Břežan na okrese Kolín (Břežany II a viz též zaniklé Břežany).

 

 

Historie

První písemná zmínka o obci, hlásící se k roku 1088, pochází z listinného falza zakládací listiny vyšehradské kapituly patrně z 12. století. V roce 1290 se ves opět připomíná, když jednu její část prodával Hynek z Dubé sedleckému klášteru. V roce 1436 zastavil král Zikmund Břežany jako církevní majetek Bedřichovi ze Strážnice, který je připojil ke kolínskému panství. V nadcházejících letech zprávy o Břežanech chybějí, část však patřila do majetku sedleckého kláštera, v roce 1543 se připomíná v držení bratrů Václava a Michala Březského z Ploskovic, kteří obývali zdejší tvrz. V roce 1622 byla obec odebrána Jindřichu Březskému z Ploskovic, ale poté zase vrácena. V roce 1642 Břežany vydrancovali Švédové, zpustlou obec koupil v roce 1655 ve veřejné dražbě Karel František Berka z Dubé. O dva roky později, v roce 1657, je však obratem prodal majiteli sousedních Chocenic, Antonínu Augustinovi Binago, který obě obce spojil v jeden celek. Jeho majitelem se roce 1729 stal Filip ze Šternberka, který Břežany i Chocenice připojil trvale k cerhenickému statku, jehož součástí byla až do zrušení patrimoniální správy v roce 1848. Od roku 1850 jsou Břežany I samostatnou obcí okresu Kolín.

 

 

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti. V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

1850 země česká, kraj Pardubice, politický okres Kolín, soudní okres Kouřim

1855 země česká, kraj Čáslav, soudní okres Kouřim

1868 země česká, politický okres Kolín, soudní okres Kouřim

1939 země česká, Oberlandrat Kolín, politický okres Kolín, soudní okres Kouřim

1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Kolín, soudní okres Kouřim

1945 země česká, správní okres Kolín, soudní okres Kouřim

1949 Pražský kraj, okres Kolín

1960 Středočeský kraj, okres Kolín

2003 Středočeský kraj, obec s rozšířenou působností Kolín

 

Administrativní údaje

Břežany I jsou dnes samostatnou obcí, jejích součástí je obec Chocenice a samoty Nové Město a Zlaté Slunce. Žije zde 318 stálých obyvatel (1. ledna 2020).