777 800 169 obec@brezany1.cz

Sazby místních a dalších poplatků na rok 2023

Poplatek za vývoz popelnic:

  • Fyzická osoba přihlášená v obci = 800 Kč/osoba
  • Vlastník nemovité věci pro rodinnou rekreaci = 800 Kč/rekreační objekt

Poplatek je splatný najednou do 28.2.2023 nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 28.2.2023 a do 30.6. příslušného kalendářního roku. ( půlroční známka )

Poplatek za každého psa staršího 3 měsíců je 50 Kč

Poplatky je možné uhradit v hotovosti na OÚ v úřední dny nebo převodem na bankovní účet obce : 10625151/0100

Pro rok 2023 výše vodného činí 61,43 Kč včetně DPH za 1m3

Dokumenty ke stažení:

Souhlas se zpracováním osobních údajů – infokanál obce

Svoz nebezpečeného odpadu 09.09.2023:

10:05 – 10:20 Břežany I. Nové Město
10:25 – 10:40 Břežany I. Zlaté Slunce
10:50 – 11:10 Chocenice U sep.nádob
11:15 – 11:35 Břežany I. U prodejny