602 621 178 obec@brezany1.cz

Územní rozhodnutí

priloha_864212379_0_signed_110795-2020_Územní_řízení-rozhodnutí_o_umístění Vyvěšeno do: 08.02.2021