777 800 169 obec@brezany1.cz

Energie AG Kolín oznamuje, že bude v období od 2.10. do 13.10 bude jimi pověřený pracovník provádět odečty vodoměrů v našich obcích.

V případě, že nebudete doma, stačí ponechat na viditelném místě lístek se stavem vodoměru.