777 800 169 obec@brezany1.cz

Zastupitestvo obce Břežany I, rozhodlo na svém zasedaní dne 22.8.2023 v usnesení č.5 o prodloužení nočnío klidu v obci z 22:00hod dne 16.9.2023 a to do 03:00hod dne 17.9.2023 z důvodů pořádáíní taneční zábavy v obci.