777 800 169 obec@brezany1.cz

Upozornění pro občany

Obecní úřad Břežany I bude od roku 2023 poskytovat informace o dění a událostech v obci a to jak na formální, tak na neformální úrovní, pouze těm, od kterých získá souhlas se zpracováním jejich osobních údajů (e-mail a tel. číslo) tzv. GDPR.

Vzor dokumentu je možné si stáhnout a vyplnit doma a přinést na úřad vyplněné např. při platbě za popelnice na rok 2023.

Souhlas_BřežanyI_infokanál – vzor