777 800 169 obec@brezany1.cz
Paní Marcela Jozífková organizuje za podpory obecního úřadu Břežany I zájezd do Polska v sobotu 26.11.2022.
  • odjezd z Břežan ze zastávky u bývalého koloniálu v 4:00,
  • odjezd z Chocenic v 4:05
Bližší informace a rezervace hlaste pí. Jozífkové na tel.: 728 553 195.
Příhlasit se je potřeba u pí. Jozífkové do pátku 11.11. do 12:00.
Zájezd je určen pro občany a chateře z Břežan, Chocenic, Zlatého slunce a Nového města
Autobus pro občany zajistí Obecní úřad.