777 800 169 obec@brezany1.cz

Myslivecký spolek Plaňany Vám tímto oznamuje termíny honů na drobnou zvěř v letošním roce.

Hony budou v termínech:

  • 5.11.2022
  • 19.11.2022
  • 3.12.2022
  • 17.12. 2022

Prosím o zveřejnění, aby byli lidé informováni. Děkuji za spolupráci, s pozdravem Jiří Bečka, mysl. hospodář.