777 800 169 obec@brezany1.cz

odkaz na úřední desku NY-KO

http://ny-ko.cz/uredni -deska/