777 800 169 obec@brezany1.cz

odkaz na úřední desku NY-KO kde jsou dokumenty k nahlédnutí.

http://ny-ko.cz/uredni-deska/