777 800 169 obec@brezany1.cz

obec předkládá záměr na prodej pozemků v kú.Chocenice u Břežan I

záměr obce 2