602 621 178 obec@brezany1.cz

obec předkládá záměr na prodej pozemků v kú.Chocenice u Břežan I

záměr obce 2

Vyvěšeno do: 27.01.2021