602 621 178 obec@brezany1.cz

záměr obce Ch   obec předkládá záměr na prodej pozemků v kú.Chocenice u Břežan I a Břežany I

Vyvěšeno do: 27.01.2021