777 800 169 obec@brezany1.cz

záměr obce Ch   obec předkládá záměr na prodej pozemků v kú.Chocenice u Břežan I a Břežany I